Kriminalvården har ingått ramavtal med BemannIQ som leverantör av kockar och måltidsbiträden.

Avtalet löper från 2022-11-12 till 2023-12-12 med option på 3 års förlängning. Uppskattat värde är c:a 1 MSEK/ år.

Staffan Bruzelius, vd för BemannIQ och koncernchef för Bemannia Group: – Vi är lika noggranna oavsett kund och uppdragsstorlek. Jag tror att är en anledning att vi vinner så många upphandlingar.

För mer information kontakta Camilla Lundquist,
E-post: camilla.lundquist@bemannia.se
Telefon: 0771-84 53 00
Hemsida: www.bemanniq.se
Facebook: www.facebook.se/bemanniq
Instagram:bemanniq/

Om BemannIQ

BemannIQ är ett svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader. BemannIQ är medlem i Kompetensföretagen och är auktoriserat samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO.
BemannIQ är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet.

Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.