Miljöengagemang

 

Miljöengagemang för framtida generationer

Som specialist inom personaluthyrning, rekrytering och entreprenad garanterar vi att varje utfört uppdrag, litet som stort, uppfyller kraven i miljölagstiftningen.

Vi förebygger miljöpåverkan och föroreningar och följer tillämplig miljölagstiftning genom att miljöanpassa verksamhetens transporter, kontorsdrift, inköp samt erbjudna tjänsters utformning.

Med hjälp av vårt miljöledningssystem åtar sig VD och övriga medarbetare att uppfylla miljökrav och att arbeta med ständiga förbättringar som gagnar en hållbar utveckling.

BemannIQ – ett utvidgat miljöansvar

På BemannIQ anser vi att vi som organisation har ett miljöansvar – ett utvidgat sådant. Vår målsättning är att ständigt bidra till en långsiktig ekologiskt hållbar utveckling i alla våra processer och hela vår verksamhet. BemannIQ åtar sig ett ansvar gentemot medarbetare, kunder och omvärlden genom att ständigt vara ett ledande bemannings- och rekryteringsföretag inom miljöarbetet.

Ett synligt intryck

Bolaget strävar även efter att integrera kretsloppstänkandet i verksamheten för att hushålla med naturens resurser. BemannIQ verkar för ständiga förbättringar och ett aktivt och framtidsinriktat miljöengagemang. Bolaget arbetar också aktivt för att minska energiförbrukningen i kontorslokalerna. Vid användning av engångsprodukter, väljer BemannIQ i första hand sådana som är gjorda av förnyelsebara råvaror. Bolaget använder sig även av leverantörer som erbjuder miljömärkta varor och tjänster, källsorterar aktivt på kontoret samt väljer kommunaltrafiken som färdmedel. Vid längre resor använder sig bolaget uteslutande av miljöbilar. Alla medarbetare ska vara informerade om BemannIQs miljöarbete.

Regelbunden översyn görs och möjligheter till bättre lösningar söks kontinuerligt.

BemannIQ ska i sin verksamhet följa gällande miljölagsstiftning, föreskrifter och myndigheters regler. Utöver detta sätter vi egna miljömål som i huvudregel alltid utgår från strängare miljökrav på vår verksamhet än tillämplig lagstiftning. Det ska uppnås genom följande:

 

  • Att vara ett klimatpositivt företag och att ständigt analysera alternativa klimatsmarta produkter och tjänster
  • Vid inköp: alltid prioritera miljömärkta produkter och tjänster och som uppfyller kriterierna enligt Svanenmärket eller något likvärdigt miljömärke
  • Aktivt arbeta med kretsloppstänkande och hushållning med naturresurser
  • Öka kunskapen och medvetandet hos våra medarbetare, kunder och leverantörer som leder till en långsiktig ekologisk hållbar utveckling

Läs om vår miljöcertifiering enligt ISO