Nyheter från BemannIQ

 

Här nedan ser du senaste nyheterna från vår verksamhet. Tryck på rubrikerna för att läsa mer.

BemannIQ tecknar avtal med Hylte kommun

BemannIQ tecknar avtal med Hylte kommun

Hylte kommun har ingått ramavtal med BemannIQ som leverantör av socionomer. Avtalet avser tjänster for följande områden: LSS Socialpsykiatri Äldreomsorg Våld i nära relation Missbruk Avgiftshandläggning Barn och unga socialtjänst Ekonomiskt bistånd Avtalstiden har...

läs mer
BemannIQ tecknar avtal med  Kungsbacka kommun

BemannIQ tecknar avtal med Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun har ingått ramavtal med BemannIQ som leverantör av socialsekreterare. BemannIQ är rangordnad som nummer 1 i avtalet. Avtalsområden: Administration Ekonomi HR Offentlig förvaltning Avtalet löper från 2023-05-01 och fyra år framåt. Uppskattat värde är...

läs mer
BemannIQ tecknar avtal med  Sundsvalls kommun

BemannIQ tecknar avtal med Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun ingår avtal med BemanniQ efter avslutad upphandling gällande biståndshandläggare, där BemanniQ har placerat sig som Rang 1. Avrop sker genom rangordning och BemannIQ är rangordnad som 1:a val i avtalet. Avtalstiden är 2023-04-03 – 2025-04-02 med...

läs mer
BemannIQ tecknar avtal med  Sundsvalls kommun

BemannIQ tecknar avtal med Sundsvalls kommun

Sundsvalls ingår avtal med BemanniQ efter avslutad upphandling gällande socialsekreterare, där BemanniQ har placerat sig som Rang 1. Avrop sker genom rangordning och BemannIQ är rangordnad som 1:a val i avtalet. Avtalstiden är 2023-04-03 – 2025-04-02 med möjlighet...

läs mer
BemannIQ tecknar avtal med Kriminalvården

BemannIQ tecknar avtal med Kriminalvården

Kriminalvården har ingått ramavtal med BemannIQ som leverantör av kockar och måltidsbiträden. Avtalet löper från 2022-11-12 till 2023-12-12 med option på 3 års förlängning. Uppskattat värde är c:a 1 MSEK/ år. Staffan Bruzelius, vd för BemannIQ och koncernchef för...

läs mer
Bemanniq tecknar ramavtal med Socialstyrelsen

Bemanniq tecknar ramavtal med Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har genomfört en upphandling då de har ett behov av kompetensförsörjning. BemannIQ är ett av de sju anbudsgivare som har blivit tilldelade avtalet. Avtalstiden är på tre år och sex månader, maximalt fyra år. BemannIQ kommer således att bistå med...

läs mer
Huddinge kommun förlänger avtal

Huddinge kommun förlänger avtal

Huddinge kommun förlänger avtal med ytterligare 1 år. Bemannia bistår med kockar, kallskänkor, köksbiträden, kafépersonal och diskare till Huddinge kommun sedan 2017. Kommunen har nu förlängt avtalet t.o.m. november 2022. – Det är alltid tacksamt att våra...

läs mer
BemannIQ tecknar avtal med Eskilstuna Strängnäs Energi

BemannIQ tecknar avtal med Eskilstuna Strängnäs Energi

Eskilstuna Strängnäs Energi och miljö har under 2020 upphandlat bemanning för bl.a. kontorstjänster. BemannIQ är 1 av de 3 leverantörerna som tecknade avtal och ser fram emot samarbetet med Eskilstuna Strängnäs Energi och miljö. BemannIQ kommer således att bistå med...

läs mer