Socialstyrelsen har genomfört en upphandling då de har ett behov av kompetensförsörjning. BemannIQ är ett av de sju anbudsgivare som har blivit tilldelade avtalet. Avtalstiden är på tre år och sex månader, maximalt fyra år.

BemannIQ kommer således att bistå med experter, konsulter inom sakverksamhet, övriga tjänster och IT-tjänster vid behov i enlighet med de bestämmelser som finns i ramavtal med Socialstyrelsen och med den skicklighet och omsorg som BemannIQ har införskaffat sig med över 40 års erfarenhet i branschen.

– Vi är naturligtvis mycket glada för förtroendet vi fått från Socialstyrelsen säger Staffan Bruzelius, VD och koncernchef på BemannIQ AB.

– Det betyder extra mycket för oss att vi får skriva ramavtal med Socialstyrelsen på grund av vår höga kvalitet på bemanningstjänster, vår ständiga tillgänglighet och snabba leveranser

För mer information kontakta Camilla Lundquist,
E-post: camilla.lundquist@bemanniq.se
Telefon: 08-408 067 00
Hemsida: www.bemanniq.se
Facebook: www.facebook.se/bemanniq
Instagram:bemanniq/

Om BemannIQ

BemannIQ är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. BemannIQ har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. BemannIQ är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. BemannIQ är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.