Garanti

 

Vårt mål är att ständigt leverera tjänster med högsta kvalitet och till konkurrenskraftiga priser. För att uppnå dessa mål krävs att företaget är i ständig utvecklingsprocess. Identifieringen av brister sker genom ständig dialog med beställande organisationer.

 

Kompetens och utförandegaranti

För att säkerställa att kunden alltid erhåller rätt kandidater upprättar vi tillsammans med kunden en kravprofil för varje enskilt uppdrag.  Vi gör ständigt egna kvalitetskontroller på alla våra medarbetare och konsulter samt följer ständigt upp pågående uppdrag med beställaren.

BemannIQ garanterar att uthyrda konsulter och rekryterade kandidater motsvarar kundens krav på kompetens och arbetslivserfarenhet. Vår kompetensgaranti innebär att om uppdragsgivaren är missnöjd med utfört arbete eller att konsulten inte motsvarar de kompetenskraven som ställts så debiteras kunden inte för utfört arbetet.

Uppdragsgivaren måste reklamera omedelbart när det upptäckts att tjänsten inte utförts på ett fackmässigt korrekt sätt. Reklamationen ska ske senast på den tredje arbetsdagen. Vid reklamation av konsult byter vi ut medarbetaren inom föreskriven tid.

 

Ansvar- och sekretessgaranti

Vi garanterar att information om uppdrag, order, kunder och andra företagshemligheter inte förs vidare. Samtliga medarbetare har skrivit på sekretessavtal. Vi har även en ansvarsförsäkring som omfattar alla medarbetare som är ute på uppdrag hos våra kunder.

 

Leveransgaranti

Vi garanterar att tillsätta uppdraget enligt överenskommen tidsplan.

Rekryteringsgaranti

Under arbetet följer vi kontinuerligt upp rekryteringsprocessens resultat. Den anställde får under ett  flertal tillfällen ge sitt omdöme om hur hon eller han upplever sitt nya arbete. Detta diskuteras sedan med uppdragsgivaren samt ansvarig person från företaget.
Skulle den rekryterade sluta sin anställning på företagssfären inom sex månader från tillträdelsedagen ingår en ny rekrytering helt utan extra kostnad.

101% nöjd-kund garanti

BemannIQ har 101 % ”nöjd kund” garanti

Vid eventuell tillämpning av nöjd kund garanti bjuder BemannIQ på en värdecheck motsvarande en arbetsdag utöver den normala garantin.