Hylte kommun har ingått ramavtal med BemannIQ som leverantör av socionomer.

Avtalet avser tjänster for följande områden:

  • LSS
  • Socialpsykiatri
  • Äldreomsorg
  • Våld i nära relation
  • Missbruk
  • Avgiftshandläggning
  • Barn och unga socialtjänst
  • Ekonomiskt bistånd

Avtalstiden har startat och löper fram till 2027-10-08.

Takvolym är 18 MSEK under avtalstiden.

Staffan Bruzelius, vd för BemannIQ: – Ännu ett långt avtal med hög takvolym. Vi är verkligen bra på både anbud och att sedan utföra arbetet.

För mer information kontakta Camilla Lundquist,
E-post: camilla.lundquist@bemannia.se
Telefon: 0771-84 53 00
Hemsida: www.bemanniq.se
Facebook: www.facebook.se/bemanniq
Instagram:bemanniq/

Om BemannIQ

BemannIQ är ett svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader. BemannIQ är medlem i Kompetensföretagen och är auktoriserat samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO.
BemannIQ är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet.

Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.