Kungsbacka kommun har ingått ramavtal med BemannIQ som leverantör av socialsekreterare.

BemannIQ är rangordnad som nummer 1 i avtalet.

Avtalsområden:

  • Administration
  • Ekonomi
  • HR
  • Offentlig förvaltning

Avtalet löper från 2023-05-01 och fyra år framåt.

Uppskattat värde är max 2,5 MSEK under avtalstiden.

Staffan Bruzelius, vd för BemannIQ och koncernchef för Bemannia Group: – BemannIQ placerar sig som första val varje gång just nu. Det behöver ingen ytterligare kommentar.

För mer information kontakta Camilla Lundquist,
E-post: camilla.lundquist@bemannia.se
Telefon: 0771-84 53 00
Hemsida: www.bemanniq.se
Facebook: www.facebook.se/bemanniq
Instagram:bemanniq/

Om BemannIQ

BemannIQ är ett svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader. BemannIQ är medlem i Kompetensföretagen och är auktoriserat samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO.
BemannIQ är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet.

Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.