BemannIQ sponsrar

 

Sponsring är samhällsengagemang

BemannIQ är engagerade i en rad olika sponsoravtal med föreningar, organisationer och klubbar både på lokal samt nationell nivå. Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar. Du kan även testa om just din verksamhet faller inom ramen för vår policy och du kan även söka sponsring genom att följa instruktionerna längst ner på denna sida.

Sponsringspolicy

Vi på BemannIQ är engagerade som sponsor i ett antal sammanhang. Av vikt för ett eventuellt sponsringsavtal är att aktivitet ska vara varumärkesbyggande och ha en koppling till BemannIQs egen verksamhet. BemannIQ tar även ett ansvar att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling. BemannIQ har därför uteslutet riktat sig inom Sport, Humansponsring samt inom Miljö.

BemannIQs sponsring ska:

 • vara inom sport (så väl inomhus som utomhus, lagsporter men även individuella sporter), humansponsring (barn och unga) eller miljö (för en mer hållbar utveckling)
 • följa företagets etiska normer
 • upplevas som empatiskt samt ge en rättvis bild av företaget
 • skapa möten med potentiella kunder
 • bygga på långsiktiga samarbeten
 • sträva efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott, samhälle och miljö.
 • sträva efter ungdomsprofil i våra sponsoravtal

BemannIQ undviker att sponsra:

 • politiska eller religiösa organisationer
 • aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska
 • riskfyllda sporter
 • projekt som kan påverka affärsverksamhet negativt
 • sponsoravtal som inte ger utrymme för aktiviteter/kundträffar

BemannIQ tar endast emot sponsringsförslag skriftligen via e-post eller brevlådepost.

Sök sponsring

Tror du att vi är en lämplig samarbetspartner för din verksamhet?

Läs först våra riktlinjer för sponsring ovan. Överensstämmer din verksamhet med de riktlinjer som vi har kan du skicka ett förslag som innehåller följande:

 • information om projektet och din organisation.
 • en lista över befintliga sponsorer.
 • en beskrivning av nyttan som sponsringen medför för Bemannia och vilken koppling aktiviteten har till oss som företag och våra erbjudna tjänster.
 • tidsram och budget.

 

BemannIQ tar endast emot sponsringsförslag skriftligen via mail:
kontor[a]bemanniq.se

eller per post:

BemannIQ
”Sponsring”
Sveavägen 155
113 46 Stockholm