Verksamhetsområde

 

BemannIQ är ett fullservice företag inom bemanningsbranschen som erbjuder sina kunder ett flertal tjänster inom följande tjänsteområden:

 

Personaluthyrning

Vi erbjuder din organisation kompetent och professionell personal. Beroende på kompetens- och erfarenhetskrav så kan vi tillsätta ditt personalbehov inom 1-3 arbetsdagar. BemannIQ är inriktad på kvalificerade tjänster men vi har även lösningar för enklare behov. Vi kvalitetssäkrar kandidater och erbjuder våra kunder långtgående garantier.

Personaluthyrning

 

Personalentreprenad

BemannIQ åtar sig att bemanna en hel avdelning, enhet, process eller verksamhet inom din organisation. Vi har idag avtal med kunder där BemannIQ står för entreprenad inom kundtjänst, ekonomiavdelning och reception. BemannIQ står för arbetsledningen och åtar sig att fullgöra uppdraget med kundnöjdhet och effektivitet i fokus.

Personalentreprenad

 

Rekrytering

BemannIQ sköter delar av eller hela rekryteringsprocessen åt sina kunder. Ett helhetsåtagande innebär att vi upprättar en behovsanalys genom platsbesök och intervjuar ledande befattningar och nyckelpersoner för att bättre få en bild av din organisation. Utifrån behovsanalysen skapas en kravprofil som läggs till grund för hela matchningsprocessen. Vi kvalitetssäkrar kandidater, utför tester – och personbedömningar, allt för att säkerställa att matcha rätt kandidat med rätt jobb.

Rekrytering

Våra tjänster