Rekrytering

 

Funderar du på att rekrytera ny personal ska du anlita oss. Vi gör vägen till din organisations expandering mycket enklare. Du slipper lägga ner resurser på omfattande rekryteringsarbete och du sparar värdefull tid till annat. Vi garanterar att rekryteringen sköts professionellt helt enligt vedertagna metoder och processer.

Vi åtar oss helhetsansvar för hela rekryteringen eller så kan vi i samråd med dig åta oss delar av rekryteringar så som upprättande av kravspecifikation, intervjuer av kandidater, djupintervjuer, tester eller referenstagningar.

Vi har tillgång till Thomas genomarbetade lösningar vid rekrytering. Thomas är den största privatägda globala leverantören av bedömningsverktyg – med fokus på organisationer, utbildningsinstitutioner och idrottsutövare. Läs mer om vad detta innebär här.

thomas-logo

 

BemannIQ har genomfört flera rekryteringar och våra konsulter har gedigen erfarenhet av olika branscher och yrkeskategorier. Vår process med arbetsgrupper som specialiserar sig inom olika yrkeskategorier medför att du alltid får en rekryteringskonsult med rätt kompetens och erfarenhet för den tjänst du avser att rekrytera inom. Här nedan ser du olika yrkeskategorier som våra rekryteringskonsulter har erfarenhet av.

På BemannIQ är vi noggranna i våra rekryteringsprocesser. Vi har den kompetens och erfarenhet som krävs för att genomföra uppdrag och uppnå uppsatta mål. BemannIQs konsulter har mångårig erfarenhet av rekryteringsuppdrag inom såväl den privata- som den offentliga sektorn med många tillfredsställda kunder, ofta fråg vårt systerbolag Bemannia AB.

Du kan vara säker på att du får rätt person när du anlitar våra rekryteringskonsulter från BemannIQ. Mer än 35 års erfarenhet av rekryteringar sätter prägel på vårt arbetssätt!

BemannIQ har mycket nöjda kunder, detta grundar sig på det nära samarbete som våra konsulter upprätthåller med beställande kund. Vi har kunnat utföra hundratals rekryteringar med minimalt antal reklamationer. Självklart har vi system för att följa upp och åtgärda reklamationer snabbt och effektivt. Detta tillsammans med vår professionalitet medför att våra kunder alltid är nöjda och tillfredställda.

 

Läs mer om våra rekryteringar nedan:

Annonsförfarande

Search

Executive search

Headhunting