Personuppgiftspolicy

Som specialist inom personaluthyrning, rekrytering, personalentreprenad förser vi våra kunder med personella resurser.

I verksamheten vill vi vara klara och tydliga i vår information och kommunikation om hur vi använder kund- och leverantörskontakters, medarbetares och övriga intressenters personuppgifter (PU). Detta innebär att vi:

 • informerar om användning och ändamål,
 • respekterar och skyddar de PU vi mottagit,
 • informerar om individens rätt att:
  – ge och ta tillbaka samtycke
  – begära registerutdrag,
  – invända mot användningen av PU
  – begära rättelser och raderingar av PU
  – begära överföring av PU till annan PuA.
 • endast sparar PU för att uppfylla lagkrav så länge som krävs i tid,
 • endast använder PU för andra ändamål med berörd persons samtycke,
 • även sparar PU för s k. ”tredje person” om detta inte medför oproportionerligt merarbete för oss
 • övervakar vår behandling av PU.

Denna policy är ett åtagande för ledning och övriga medarbetare att behandla personuppgifter enligt denna policy, dokumenterade rutiner samt gällande lagstiftning.

2018-03-26
Staffan Bruzelius
VD

 

Information gällande GDPR

Den nya dataförordningen inom EU, GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft den 25 maj 2018. Den ersätter den svenska Personuppgiftslagen och ställer större krav på tillämpning.

GDPR handlar om hur juridiska personer måste respektera fysiska personers personuppgifter i sin affärsverksamhet. Med personuppgifter menas all data som identifierar en fysisk person. När du blir anställd hos oss, blir vi ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och har rätt att använda dessa då de behövs för kommunikation med kunder och leverantörer samt internt för t.ex. löneutbetalningar. Vill vi använda dina personuppgifter i andra sammanhang är dem du anställts för, kan detta bara göras med ditt samtycke. Ett s.k. samtyckesavtal upprättas.

Skulle vi enligt dig missbruka användningen eller har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att ta tillbaka ditt samtycke eller begära rättelser eller i övrigt göra invändningar mot behandlingen. Du kan alltid begära information om vilken information vi sparar om dig och hur dessa uppgifter används. En gång per år har du rätt att begära ut den information som vi lagrar om dig. Gör du fler begäranden har vi rätt att ta ut en avgift för detta.

Du har således enligt dataförordningen rättigheter men det har även vi som arbetsgivare. Vi får t.ex. inte på din begäran radera dina personuppgifter när du så önskar om dessa behövs för t.ex. att betala skatt och för andra legala skyldigheter.

Eventuella ”Personuppgiftsincidenter” anmäls av företagets representant till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, där du också hittar omfattande information om GDPR och dina rättigheter.

Har du frågor gällande GDPR kan du vända dig till din närmaste chef eller maila till e-postadress: GDPR@bemanniq.se
Läs vår integritetspolicy.