Miljöcertifiering

 

Miljöcertifiering enligt ISO

Vårt arbete med miljöledningssystem har medfört att vi blivit certifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004.

 

För att styra och kontrollera miljöpåverkan i vår verksamhet:

  • Minimera spill av el- och vattenförbrukning
  • Minimera utsläppen i atmosfären
  • Minimera ljudutsläpp
  • Bepröva nya processer och produkter som har en bättre påverkan på miljön
  • Köpa utsläppsrätter i den mängd utsläpp som vi genererar i vår verksamhet
  • Uppsatta krav på att minska utsläppen med 10 % till år 2011.
  • Alla medarbetare är ansvariga för att följa vårt miljötänkande och bidra med utvecklingen av den samma

En kommunikationsplan kommer att tas fram för att se till att vår miljöpolicy blir tryckt och tillgänglig. Utöver detta så ska vi samarbeta med våra leverantörer och kunder för att uppnå det bästa möjliga miljöalternativet inom vår verksamhet.

En öppen kommunikation kommer att hållas löpande både gentemot medarbetare, kunder och leverantörer. Detta för att säkerställa att alla blir informarade om vårt engagemang men samtidigt för att uppmana individer att ta efter i miljömålen samt bidra med förslag till förbättringar i vår verksamhet. Framsteg och förbättringsmöjligheter rapporteras löpande till miljöansvarig på BemannIQ.

 

Staffan Bruzelius, VD och grundare, om BemannIQs miljöarbete.

– Jag anser att alla bemanningsföretag ska ta sitt miljöansvar och delta aktivt i detta arbete. Att värna om miljön är ett måste för framtida generationer.

– Vi kommer att fortsätta vårt miljöarbete inom många områden i framtiden och välkomnar alla former av samarbeten som kan ge framtida generationer både god hälsa och en hållbar miljö, säger Staffan Bruzelius, vd.