Hyr först, anställ sen

 

Rekrytering utan risker

Genom vårt erbjudande ”Hyr först, anställ sen” förenar vi våra styrkor och du får ett komplett utbud av tjänster av bästa kvalité. Våra konsulter utmärker sig positivt och självklart har vi kravet att alltid leverera konsulter som du är nöjd med.

En sedvanlig rekrytering tar både resurser och kan pågå i lång tid. Vi kan garantera dig en kostnadseffektiv lösning specialsydd för din organisation. Genom vår kombination mellan bemanning och rekrytering kan vi erbjuda din organisation en tvåstegsprocess för rekryteringen av personal.

 

Varför bemanna och rekrytera? Vi gör båda delarna på samma gång

Det är alltid fördelaktigt att påbörja en rekryteringsprocess med en inhyrning. Är du intresserad att ta över konsulter till din organisation efter en period av inhyrning är vi behjälpliga med detta. Du övertar en konsult som redan kommit in i arbetsrutinerna och som du hunnit kvalitetssäkra. Självklart avgör du själv om och i så fall när rekryteringen blir av.

Detta koncept passar utmärkt för dig som vill prova en medarbetare för att sedan besluta om en eventuell anställning. BemannIQ anställer kompetenta konsulter för att möjliggöra för er att prova en kandidat inför en permanent anställning. Självklart har du möjlighet att när som helst avbryta bemanningen och rekrytera konsulten, eller kanske behålla bemanningsuppdraget under en längre tid. Vårt fokus är att du som kund alltid skall kunna anpassa processen utifrån dina behov, förutsättningar och krav. BemannIQ arbetar i linje med vårt systerbolag Bemannia.