Headhunting

 

För att rekrytera rätt medarbetare krävs att BemannIQ har en djup förståelseför kundens situation och organisation.
Med hjälp av headhunting i vårt välutvecklade kontaktnät, vårt professionella förhållningssätt, metodiska sökprocesser och gedigna erfarenheter av rekryteringar inom specifika branscher ser vi till att erbjuda dig och din organisation rätt lösning på rekryteringsbehovet oavsett om det avser rekrytering av chefer, specialister eller övrig personal.

 

Oavsett ditt behov så stödjer vi dig hela vägen!

BemannIQs rekryterare har gedigen erfarenhet av just den bransch som du söker personal inom. Vi har lång erfarenhet och kan erbjuda dig stöd och vägledning under hela rekryteringsprocessen. Eftersom rekryteringar bygger på relationer mellan människor är vi måna om att upprätta ett stadigt samarbete mellan våra rekryteringskonsulter och din organisation. För en lyckad rekrytering måste vi även förstå företagskultur och personliga värderingar, något vi säkerställer genom platsbesök och upprättande av en kravspecifikation i samråd med kunden. Vi arbetar tätt tillsammans med vårt systerbolag Bemannia AB.

 

Vad innebär vår Headhunting för din verksamhet?

När du beställer tjänsten Headhunting så åtar sig BemannIQ att söka efter toppkandidaterna i den yrkeskategori som du vill anställa inom. Vi kartlägger branschen, utreder ditt behov och utifrån kravspecifikationen matchar vi rätt kandidater till uppdraget. Kartläggningen av branschen sker i nära samarbete med beställarens organisation för att nå en bärkraft i rekryteringsprocessen. Har kunden önskemål om en viss person åtar sig BemannIQ att kontakta personen och träffa en överenskommelse om vidare diskussion mellan beställaren och kandidaten.

Oftast hittar vi din nya medarbetare bland dina konkurrenter och vi åtar oss att fullgöra rekryteringen till sin helhet tills du får den kandidaten som motsvarar dina förväntningar.

Headhunting innebär att BemannIQs rekryteringskonsulter uppsöker kontakt med, av dig på förväg, identifierade kandidater. Headhunting lämpar sig främst för högre befattningar, så som för rekrytering av chef eller vd eller inom vissa branscher där kompetens och erfarenhet är en bristvara.

Till skillnad från andra leverantörer kan vi din bransch och kan utföra Headhuntingen med kvalité som bäst motsvarar ditt behov. Vi säkerställer kompetensen till din organisation, att din konkurrent förlorar på den affären kan vi tyvärr inte ta hänsyn till!