Executive search

 För att rekrytera rätt medarbetare krävs att BemannIQ har en djup förståelse för kundens situation och organisation. Med hjälp av vårt välutvecklade kontaktnät, vårt professionella förhållningssätt, våra metodiska sökprocesser och gedigna erfarenheter av rekryteringar inom specifika branscher ser vi till att presentera rätt kandidater till din organisation. Våra rekryteringskonsulter har specialiserat sig inom ett fåtal affärsområden och besitter därför utöver erfarenhet och hög akademisk utbildning specialkompetens inom just din bransch. Bemanna ser alltid till att du får den rekryterare med bredast kontaktnät och erfarenhet av liknande uppdrag.

 

Oavsett ditt behov så stödjer vi dig hela vägen!

BemannIQs rekryterare har gedigen erfarenhet av just den bransch som du söker personal inom. Vi har lång erfarenhet och kan erbjuda dig stöd och vägledning under hela rekryteringsprocessen. I samband med utformningen av kravprofilen kommer våra konsulter att föreslå processer, metoder och alternativa lösningar för att du och din organisation ska få ut det mesta ur rekryteringen. Kanske är det dags för nästa omorganisering? Eller är det dags att hitta nästa chef bland dina egna medarbetare? Oavsett ditt behov så stödjer vi dig hela vägen!

 

Vad innebär vår Executive Search för din verksamhet?

När du beställer tjänsten Executive Search så åtar sig BemannIQ att söka efter toppkandidaterna i den yrkeskategori som du vill anställa inom. Vi kartlägger branschen, utreder ditt behov och utifrån kravspecifikationen matchar vi rätt kandidater till uppdraget. Kartläggningen av branschen sker i nära samarbete med beställarens organisation för att nå en bärkraft i rekryteringsprocessen.

Oftast hittar vi din nya medarbetare bland dina konkurrenter och vi åtar oss att fullgöra rekryteringen till sin helhet tills du får en kandidat som motsvarar dina förväntningar. Tänk dock på att rekryteringsprocessen kan bli långdragen eftersom kandidater oftast har 2-3 månaders uppsägningstid.

Executive Search innebär att BemannIQs rekryteringskonsulter proaktivt uppsöker kontakter inom branschen och identifierar kandidater. Executive search lämpar sig främst för högre befattningar, så som för rekrytering av chef eller vd eller inom vissa branscher där kompetens och erfarenhet är en bristvara. Personer inom högre befattningar brukar inte exponera sitt CV på databaser för sökning. Kanske är det just dessa personer som du efterfrågar till din verksamhet och då är våra tjänster med Executive Search det rätta för dig.

Till skillnad från andra leverantörer kan vi din bransch och kan med kvalité utföra Executive Search som bäst motsvarar ditt behov. Vi säkerställer kompetensen till din organisation, att din konkurrent förlorar på den affären kan vi tyvärr inte ta hänsyn till.