BemannIQ tecknar avtal med Hylte kommun

BemannIQ tecknar avtal med Hylte kommun

Hylte kommun har ingått ramavtal med BemannIQ som leverantör av socionomer. Avtalet avser tjänster for följande områden: LSS Socialpsykiatri Äldreomsorg Våld i nära relation Missbruk Avgiftshandläggning Barn och unga socialtjänst Ekonomiskt bistånd Avtalstiden har...
BemannIQ tecknar avtal med  Kungsbacka kommun

BemannIQ tecknar avtal med Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun har ingått ramavtal med BemannIQ som leverantör av socialsekreterare. BemannIQ är rangordnad som nummer 1 i avtalet. Avtalsområden: Administration Ekonomi HR Offentlig förvaltning Avtalet löper från 2023-05-01 och fyra år framåt. Uppskattat värde är...
BemannIQ tecknar avtal med  Sundsvalls kommun

BemannIQ tecknar avtal med Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun ingår avtal med BemanniQ efter avslutad upphandling gällande biståndshandläggare, där BemanniQ har placerat sig som Rang 1. Avrop sker genom rangordning och BemannIQ är rangordnad som 1:a val i avtalet. Avtalstiden är 2023-04-03 – 2025-04-02 med...
BemannIQ tecknar avtal med  Sundsvalls kommun

BemannIQ tecknar avtal med Sundsvalls kommun

Sundsvalls ingår avtal med BemanniQ efter avslutad upphandling gällande socialsekreterare, där BemanniQ har placerat sig som Rang 1. Avrop sker genom rangordning och BemannIQ är rangordnad som 1:a val i avtalet. Avtalstiden är 2023-04-03 – 2025-04-02 med möjlighet...
BemannIQ tecknar avtal med Kriminalvården

BemannIQ tecknar avtal med Kriminalvården

Kriminalvården har ingått ramavtal med BemannIQ som leverantör av kockar och måltidsbiträden. Avtalet löper från 2022-11-12 till 2023-12-12 med option på 3 års förlängning. Uppskattat värde är c:a 1 MSEK/ år. Staffan Bruzelius, vd för BemannIQ och koncernchef för...
Bemanniq tecknar ramavtal med Socialstyrelsen

Bemanniq tecknar ramavtal med Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har genomfört en upphandling då de har ett behov av kompetensförsörjning. BemannIQ är ett av de sju anbudsgivare som har blivit tilldelade avtalet. Avtalstiden är på tre år och sex månader, maximalt fyra år. BemannIQ kommer således att bistå med...