Sundsvalls kommun ingår avtal med BemanniQ efter avslutad upphandling gällande biståndshandläggare, där BemanniQ har placerat sig som Rang 1.

Avrop sker genom rangordning och BemannIQ är rangordnad som 1:a val i avtalet. Avtalstiden är 2023-04-03 – 2025-04-02 med möjlighet till två års förlängning. Takvolym är 4 miljoner kr för hela avtalsperioden.

Staffan Bruzelius, vd för BemannIQ: – Ännu en gång blir vi första val igen. Vår personal gör ett lika bra arbete med anbuden som de sedan gör i verksamheten. Det gör mig tacksam.

För mer information kontakta Camilla Lundquist,
E-post: camilla.lundquist@bemanniq.se
Telefon: 08-408 067 00
Hemsida: www.bemanniq.se
Facebook: www.facebook.se/bemanniq
Instagram:bemanniq/

Om BemannIQ

BemannIQ är ett svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader. BemannIQ är medlem i Kompetensföretagen och är auktoriserat samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO.
BemannIQ är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet.

Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.