Matchningsprocessen

 

BemannIQs policy är att alltid uppnå hög kvalité och att levererad tjänst ska infria beställarens krav och förväntningar.

Vår matchningsprocess utgör en fundamental hörnsten i kvalitetssäkring av kandidater och för att upprätthålla hög kvalité och leverera kvalificerade och adekvata kandidater för uthyrningsuppdrag. Självklart anpassas våra processer utifrån vilken befattning som bemanningen avser och hur brådskande uppdraget är. Vid mindre avancerade befattningar och när behovet är brådskade åtar sig BemannIQ att leverera kandidater inom första dagen efter en beställning. Planeringen och genomförandet av en bemanningsprocess sker därför alltid i samråd med beställaren, utifrån dennes behov och önskemål och med möjlighet till anpassningar av processens olika faser.

 

Orderbekräftelse

I samband med att en beställning sker från en kund gör BemannIQ alltid en snabb återkoppling.

 

Behovsanalys och kravprofil

Kravprofilen är ett fundamentalt steg i bemanningsprocessen och en viktig faktor för en lyckad matchningsprocess. BemannIQs lägger stor vikt vid att behovsanalyserna ska vara utförliga och utformas i nära samarbete med beställaren. Att förstå uppdragsgivarens behov och förväntningar underlättar för oss att överträffa beställarens önskemål.

 

Urval och Matchningsprocess

För att få fram rätt konsult med rätt kompetens använder bolaget ett flertal kanaler för att ständigt ha personal-/kandidatbanken aktuell.

Vi genomför intervjuer både proaktivt samt direktriktade intervjuer mot ett specifikt uppdrag. Vi använder de på marknaden mest förekommande kunskaps- och personlighetstester för att testa och kvalitetssäkra kandidater.

Referenstagningen görs av BemannIQs ansvarige konsultchef och syftar till att få ytterligare kompletteringar, färdigheter och bakgrund kring intervjuade och testade kandidater.

När ett antal kvalificerade kandidater har matchats mot kravprofilen startar en annan viktig del i processen, mjuka värden. Faktorer som social kompetens, personkemi och andra mjuka värden måste stämma överens för ett lyckat samarbete. BemannIQs lägger därför stor vikt vid detta moment.

Utifrån intervjun och testerna väljs lämpliga kandidater med de bästa förutsättningarna både beträffande formella, sociala och personliga kompetenser samt erfarenhet för tjänsten. Dessa slutkandidater blir sedan föremål för referenstagning. Referenstagningen sker på ett strukturerat och systematiskt sätt och tas hos minst två personer för att få så objektiv information som möjligt. Referenserna vi tar på kandidaten är olika beroende på vilken tjänst som ska tillsättas, det kan vara tidigare chefer, medarbetare, eller underställda.

Matchningsprocess

Presentation

De kandidater som bäst matchar kravspecifikationen beträffande kompetens-, erfarenhets-, och personlighetsmässigt presenteras av vår konsultchef både muntligen och skriftligen till uppdragsgivaren.

Den skriftliga kandidatpresentationen som översänds till beställaren innehåller följande information om kandidaterna:

– Foto på kandidaten
– Erfarenheter
– Personligt brev
– Kvalifikationer
– BemannIQs omdöme
– Övriga meriter
– Utbildningar
– Tagna referenser

 

Uppföljning

Vi genomför löpande resultatuppföljning, avstämningsmöten samt uppföljningar under uppdragstiden med såväl konsulter som uppdragsgivaren.