Försäljning

 

BemannIQs ledning har sedan mitten av 80-talet bemannat och rekryterat tjänster inom Försäljning. Genom våra kvalificerade rekryterare och konsultchefer kan vi tillsätta tjänster utan anmärkningar. Vi har konsulter som passar din verksamhet och kan snabbt uppfylla din kravspecifikation.

 

Vi har konsulter med sinne för affärsmässighet!

Fördelen med att hyra personal från oss är att du alltid får en kvalificerade medarbetare som har känsla för försäljning. Vår gedigna erfarenhet och professionalism gör att vi kan överträffa dina förväntningar oberoende av hur höga krav du ställer. Självklart är våra konsulter specialiserade och utbildade för att uppnå beställarens kvalitetskrav.

 

Vi erbjuder dig alltid konsulter med rätt kompetens!

Vår erfarenhet medför att vi är specialister på att bemanna och rekrytera alla befattningar inom försäljning. Vi hjälper er att rekrytera rätt person med säljförmågan ni önskar, som passar in i företaget, den grupp och miljö där arbetet skall utföras. Vi har utarbetat mycket effektiva rekryterings- och bemanningsprocesser som säkerställer rätt person på rätt plats.

 

Försäljning är kärnan i alla företag

Vi erbjuder konsulter med rätt kompetens, som snabbt kan sätta sig in i det aktuella uppdraget. När ditt företag behöver ersättare eller extra kompetens ringer du oss. Vi ser till att rätt personal är på plats snabbt och hittar alltid en lösning på våra kunders bemanningsbehov, oavsett om det gäller korta eller långa uppdrag. Vi tar dessutom arbetsgivaransvaret fullt ut; lön, arbetsgivaravgifter och övriga kostnader betalas av oss. Och vi satsar löpande på vår personals kompetens för att möta kraven på de olika uppdragen.

När vi ägnar oss åt att bemanna ditt företag med extra kompetens, kan ni fokusera på er kärnverksamhet. Den arbetsfördelningen brukar löna sig för alla parter.

Hur är det att jobba med oss? Låg personalomsättning och många trogna kunder vittnar om att vi är en bra partner – oavsett om du är kund eller personal.