Ekonomi

Behöver du förstärka din organisation inom ekonomi? Då är BemannIQ rätt företag att vända sig till! Vi har konsulter med spetskompetens som snabbt kan infinna sig för att påbörja uppdrag. Du sätter självklart kravet på kompetens och erfarenhet. Vi levererar en kandidat som överträffar dina förväntningar redan från första dagen. Vi kallar det Professionals, du får en kandidat som snabbt kan påbörja sitt arbete utan långa introduktionsfaser.

Sedan starten för BemannIQ har företaget profilerat sig inom Ekonomi. Vi har flera kvalificerade konsultchefer som genomfört hundratals lyckade bemanningsuppdrag. Allt från enkla assistenttjänster till kvalificerade chefstjänster på koncernnivå. Vår hemlighet är enkel, en noga genomförd kravprofil banar vägen för en lyckad matchningsprocess. Oavsett kvalifikation och erfarenhet så har vi de rätta konsulterna till din organisation, oberoende av dess storlek. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar tillsammans med vårt systerbolag Bemannia.

Ekonomi är en bransch vi kan

Vi tillhandahåller personal på högre befattningar så som Redovisningsansvarig, Controller eller Ekonomichef. Vår storlek och ledningens erfarenhet om mer än 35 år är stark bidragande till våra goda resultat inom våra tillsättningar.